NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 ŞUBAT 2018, SALI   

13

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 24.01.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 24.01.2018 18:19:26  Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 24.01.2018 17:06:54

Sayın Üyemiz,

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince bilirkişilik temel eğitiminin usul ve esasları belirlenmiştir.Mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla ortaya çıkabilecek sorunları giderebilmek amacıyla Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 11/08/2107 tarih ve E.126 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bu genelgeye göre;

1- Bilirkişilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınacaktır.

2- Temel Eğitim on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az 24 saatten oluşacaktır.

3- Temel eğitim en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

4- Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülecektir. 

5- Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorunda olacaktır.

6- Temel eğitim almak üzere başvuruda bulunan kişilerden Genelge EK-4`te yer alan başvuru formu alınacaktır.

NOTLAR:

1- Kurs Ücreti 750 TL olup, TMMOB üyelerine 600 TL`dir.

2- 24 kişilik sınıflar başvuru sırasına göre oluşturulacaktır.  18 kişilik katılım olması durumunda kurs düzenlenecektir.  

3- Temel Bilirkişilik Eğitimi toplam 24 saat olup, 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacaktır.

4- Başvuru formu ve kurs programı eklerde verilmiştir.

5- Başvuru formu ve bilirkişiliğe kabul formları katılımcılar tarafından doldurulması gerekmektedir.     

6- TMMOB`ye bağlı diğer oda üyelerinden oda kayıt belgesi istenecektir.

7- Bilirkişilik temel eğitimine katılacak TMMOB`ye bağlı oda üyelerinin aidat borcu bulunmayacaktır.

8- TMMOB`ye bağlı oda üyeleri dışında kalan kişilerden başvuru esnasında;

a) Meslek kuruşlarına bağlı olanlardan oda kayıt belgesi

b) Herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayan kamu kurumu ve üniversitelerde çalışanları için bağlı oldukları kurumdan alacakları bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında fiilen en az 5(beş) yıl çalıştığını gösteren yazılı belge,

c) Mesleği icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayan kişilerden; uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti ile bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 yıl fiilen çalıştığına dair belge istenecektir.

d) Başvuruda üyelerimize öncelik tanınacaktır.

9- Nüfus cüzdanı fotokobisi 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Hesabı Garanti Bankası Trabzon Merkez Şube Hesap IBAN No: TR 67 0006 2000 1580 0006 2994 57

Katılım için Şubemizi arayabilirsiniz.

Saygılarımızla.


 

Dosyalar

(30 KB) (24.01.2018 18:17:48)

(26 KB) (24.01.2018 18:18:03)

(87 KB) (24.01.2018 18:18:17)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 126

Trabzon Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır