TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ “TABAKHANE DÜZENLEMESİ KENTİN TÜM PAYDAŞLARININ GÖRÜŞLERİ İLE YENİDEN ELE ALINMALIDIR” ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 AĞUSTOS 2020, CUMARTESİ   

7

“TABAKHANE DÜZENLEMESİ KENTİN TÜM PAYDAŞLARININ GÖRÜŞLERİ İLE YENİDEN ELE ALINMALIDIR”

    Yayına Giriş Tarihi: 16.07.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 16.07.2018 10:20:58  Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE  
 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

TRABZON ŞUBESİ`NDEN KAMUOYUNA

 

"TABAKHANE DÜZENLEMESİ KENTİN TÜM PAYDAŞLARININ GÖRÜŞLERİ İLE YENİDEN ELE ALINMALIDIR"

 

Tarihi kentler kavramını dolduran zenginliklere sahip kentimiz Trabzon`da yapılacak olan tüm proje ve uygulamaların, kentin bu özelliği göz önüne alarak planlanması, kültürel mirasın korunması açısından bir keyfiyet değil zorunluluktur. Bu bağlamda son günlerde Trabzon kamuoyunda yer bulan Tabakhane Bölgesi ile alakalı projeyi yakından takip etmekteyiz. Trabzon`un kent kimliğinin önemli bir parçası konumundaki Tabakhane Vadisinde bugüne kadar yapılan olumlu düzenlemeleri takdir etmekle birlikte, Tabakhane Köprüsü, Tabakhane Camii Minaresi ve bu alanda bulunan kalıntıları olumsuz etkileyebilecek tünel geçişi projesi ilgili kurumlarca tarafımızla paylaşılmamış olmasına rağmen, çeşitli kaynaklardan elde edilerek şubemiz yetkili kurullarınca detaylı olarak irdelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekmek gerekliliği oluşmuştur.

 

Hedeflenen projede;

1-      Planlanan tünel, Tabakhane Köprüsü`nün doğu çıkışındaki tempan duvarını etkileyecek şekilde düzenlenmiştir.

2-      Bu geçiş aynı zamanda Tarihi Tabakhane Camii Minaresine de oldukça yakın olarak planlanmıştır.

3-      Tünelin delme tekniği ile değil aç kapa sistemi ile yapılması planlanmıştır.

4-      Tünel ve bağlantı yolları için fore kazık uygulamalarının planlandığı bilinmektedir.

5-      Tabakhane Vadisindeki mevcut dere yatağının açılması gerekli iken vadi kotunun bu çalışma ile yükseltilmesi ve söz konusu derenin kapalı menfezlerle daha üst kottan denize ulaştırılması hedeflenmektedir.

6-      Tabakhane köprüsünün doğu çıkışı ile dik kesişecek yol için yüksek istinat duvarları yapılması gerekli olacaktır.

7-      Projenin esas bölümünün tümüyle Tabakhane Köprüsüne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenmiş koruma alanına isabet ettiği görülmektedir.

 

 Projedeki eleştirilerimiz;

1-      İlk olarak projenin yapım aşamasındaki hafriyat, fore kazık gibi uygulamaların Tabakhane Köprüsü ve özellikle Tabakhane Camii Minaresine titreşim kaynaklı ciddi tehdit oluşturduğu düşünülmektedir. Özellikle minare, narinliği itibariyle bu yapım sürecinden geri döndürülemez hasarlar görmeye yatkındır. Ayrıca bu faaliyetlerin köprüye de vereceği etki ihmal edilecek kadar küçük olmayacaktır. Bunun yanında bu faaliyetlerin başta Tabakhane Camisi olmak üzere çevredeki betonarme binalara da yakınlığı göz önüne alındığında uygulamanın sorun teşkil edeceği görülmektedir.  Bu alanlardaki kritik yapıların böylesine ciddi etki beklenen projelerde muhakkak performans analizlerine tabi tutulmaları gereklidir.

2-      Köprü ayağında projenin uygulanması hedeflenen alanda, daha önceki dönemlerde çeşitli kazılar vesilesi ile tespit edilen bir takım erken dönem kalıntıların olduğu bilinmektedir. Her ne kadar halihazırda toprak altında bulunan bu zenginliklerin ortaya çıkarılması ile ilgili bir çalışma gerçekleşmemiş olsa da bu alanda yapılacak hafriyat çalışmalarında bu kalıntılar ile karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir. Bu durum projenin planlananın üzerinde bir süreç, maliyet belki de iptaline götürecek derecede riskleri barındırmaktadır. Bu bağlamda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına da proje birçok riski ve sorunu içermektedir.

3-      Projenin inşa aşamalarındaki yukarıda belirtilen sorunların yanında, söz konusu uygulamanın yapıldığı kabul edilirse tarihi köprünün kara bağlantısını teşkil eden tempan duvarında oluşturulacak yırtık yapının tüm yapısal dengesini bozacaktır. Yüzyıllardır bu şekli ile ayakta kalmış yapıya yapılacak bu kadar önemli bir müdahale en üst düzeyde ilgililerin bilimsel değerlendirmelerine ve analizlerine ihtiyaç duymaktadır.

4-      Köprü tempan duvarının delinmesi ve geçirilecek yolların kottan dolayı oluşması mecburi yüksek istinat duvarları ile köprü ve vadi siluetini de olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir.

5-      Vadideki kot değişikliği ise bu güne kadar gerek Tabakhane özelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları gerekse dere ıslah çalışmaları prensipleri ile örtüşmeyen bir durum olarak değerlendirilmiştir. Kent hafızamızda bu alanda yaşanan sel felaketleri hala güncelliğini korumaktadır. Bu itibarla derelerin bu kadar uzun mesafeli olarak menfezlere hapsedilmesi politikasından uzak durulması gereklidir. Tabakhane Vadisi düzenlemesinin yaşayan bir unsuru olarak değerlendirilmesi gereken derenin, menfeze alınması bizim gibi teknik bakış açısı kuvvetli bir kente yakışmamaktadır.

 

Önerilerimiz;

1-      Projenin tüm kent bileşenleri ile ortak akıl çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi,

2-      Alternatif güzergâhlar, kontrollü veya kontrolsüz hemzemin geçişler, trafik akış yönü değişiklikleri gibi seçeneklerin tüm etken ve etkileri ile tartışılması,

3-      Vadi içinden geçen derenin üstü kapalı şekilde planlanmasından vazgeçilmesi ve bu alanda derenin açık akacak şekilde bütünleyici bir unsur olarak kullanımının planlanması,

4-      Şayet projenin devamı çok elzem görülmekteyse, tarihi eserlere zarar vermeyeceğinin bilimsel veri, rapor ve özellikle yapısal performans analizleri ile sorumluğu net olarak üstlenebilecek şekilde ortaya koyulması,

5-      Projenin bu şartlarda devamında ısrar edenlerin olası kötü senaryolarda oluşabilecek kamu zararı ve gecikmelerden kaynaklı toplumsal sıkıntılar konusunda hesap verebileceklerinin değerlendirilmesi,

      şeklindedir.

Kentimizin coğrafyası, fiziki ve beşeri şartları ile özellikle ulaşım çözümlerinin bir takım riskler ve olumsuzluklar barındırdığı bir gerçektir. Ancak mühendislik bakış açısındaki fayda-maliyet analizi her türlü yatırımda olduğu gibi bu projede de uygulanmalıdır. Herhangi bir parasal değerle ifade edemeyeceğimiz şehrimizin tarihi değerleri söz konusu olduğunda bu kriteri karşılamak oldukça zor gözükmektedir.

Yapılacak bu ve benzeri projelerin kamuoyunda tartışılmasını oldukça önemli bulmaktayız ve bunu sorumluluğumuz bir parçası olarak görmekteyiz.  Bu görevi yaparken de kurumlar ve kişilerden ziyade fikirlerin tartışılması ve ortak akıl ile kadim kentimize yakışır çözümler elde edilmesi prensibini taşımaktayız. Bu itibarla konu hakkında her türlü paylaşım, işbirliği ve görüş alış verişine hazır olduğumuzu değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Trabzon Şube Yönetim Kurulu adına

 

Mustafa YAYLALI

Şube Başkanı


Okunma Sayısı: 802

Trabzon Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.