NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

17 HAZİRAN 2019, PAZARTESİ   

28

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 05.12.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 11.12.2018 09:43:06  Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 11.12.2018 09:39:45

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı, 1 Aralık 2018 tarihinde, İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı, 1 Aralık 2018 tarihinde, İMO Kongre ve Kültür Merkezi`nde yapıldı. 

Danışma Kurulu Toplantısı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin açılış konuşması ile başladı. Gökçe`nin konuşmasının ardından "Yasalarımız, Yönetmeliklerimiz, Sorunlarımız ve Geleceğimiz" gündemi görüşüldü.

Toplantıya Yönetim Kurulu 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı, Halim Karan, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve Dilek Bekiroğlu ile Danışma Kurulu Üyeleri katıldı.

CEMAL GÖKÇE`NİN YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI

Danışma kurulumuzun sayın üyelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Danışma kurulumuzun başarılı geçmesini diliyorum.

Ülkemiz oldukça zor koşullardan geçiyor. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Enflasyon son 15 yılın rekorunu kırdı döviz kurları oldukça yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim Ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi %25.24, Üretici Fiyat Endeksi %45 olarak gerçekleşti. Yoksulluk ve işsizlik zirve yaptı. Kriz derinleştikçe iflaslar arttı. Şirketlerin önemli bir kısmı da konkordato ilan ederek batış süreçlerini uzatmaya çalışıyorlar. İşsizlik fonunda bulunan ve işsiz kalacaklar için kullanılması gereken birikim harcanmaya başlandı. Yapılan harcamalar toplanan vergilerin oldukça üstüne çıktı. İşçilerin, memurların ve emeklilerin gelirleri geçinebilmelerine yetmiyor. Cumhurbaşkanı ekonomik mücadele veriyoruz diyerek halkı mücadeleye çağırırken, yapılan harcamalar ve yeni lüks alımlar hazinenin içini daha da boşaltıyor.

Yüksek enflasyon belirsiz bir ortam yaratıyor. Belirsizliğin arttığı bir ortamda riskler artıyor fiyatların davranışı bozuluyor. Bu durum inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yavaşlama ve karlılık kaybı ortaya çıkıyor. Kur farkı nedeniyle enflasyon büyüyor, kurlardaki düzensizlikler belirsiz bir ortam yaratıyor.

Türkiye gibi ithal ara mala dayalı üretim yapan ve dış borcu yüksek olan ülkelerde döviz kurundaki yükselişler maliyetlerin üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Bu belirsizlikler üretimde ertelemelere neden oluyor. Ortaya çıkan enflasyon bir taraftan fiyatları artırırken, bir yandan da alım gücünde bir düşüş yaratıyor. Açıkçası zayıflayan talep nedeniyle üretici maliyet artışlarını tüketiciye yansıtamıyor. Sonuç olarak enflasyon ekonomiyi ve yatırımları yavaşlatıp işsizliği artırıyor. Bu nedenle fiyat istikrarının sağlanması için düşük bir enflasyonla birlikte döviz kurlarında yükselmenin olmaması gerekiyor.

Ekonomik istikrarın bozulması nedeniyle Devlet yatırımları duruyor, devletten alacağı olanlar alacaklarını alamıyorlar. Yeni yatırımlar neredeyse hiç yok. Yeni hükümet programına yazılmış olan yatırımlar ve ihaleler erteleniyor. Yapılmış olan ihaleler durduruluyor. İşini kaybeden meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Tasarım yapan bürolar kapanıyor. Okulu yeni bitiren meslektaşlarımızın iş bulmaları giderek imkansızlaşıyor. Buna rağmen İnşaat Mühendisliği Diploması veren okul sayısı ve kontenjanları artırılıyor. Açıkçası meslektaşlarımız her geçen gün biraz daha fazla işsizliğe mahkum ediliyor.

İthalata dayalı ekonomik sistem ülkemizi her geçen gün biraz daha fazla borç yükünün altına sokuyor. Sanayi Üretim Endeksi azalıyor, fabrikalar üretimlerini durduruyor, yatırım projelerini iptal ediyorlar. Bu durum şirketlerin konkordato ilan etmeleri ve toplu işçi çıkarmaları olarak ülkemizin gündemine giriyor. İŞKUR` un açıklamalarına göre 2018 yılının ilk on ayında 1.164.000 insanımız işsiz kalıyor. Yine DİSK`in araştırmasına göre 2005 yılında işsiz olan üniversite mezunu genç işsiz 277 bin iken bugün üniversite mezunu işsiz sayısı 1.111.000 oluyor. %300 gibi bir artış var işsizlikte. Ayrıca ülkemiz de bir milyon çocuk okula gidemiyor.

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatımızı karartan bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyoruz. Ayrıca bazı şirketlerin krizi gerekçe göstererek çalışan insanların işlerine son verilmesi de kabul edilemez.

OECD`nin raporuna göre (Bizimde üyesi olduğumuz Ekonomik ve İşbirliği Topluluğu) 2019 yılında Arjantin ve Türkiye ekonomisi küçülecek, işsizlik %13 olacak diyor. Açıkçası ekonomimiz ciddi bir durgunluk içine giriyor. Durum bu iken, yabancı ya da yurtdışından yabancı personel istihdamının yapılması ve danışmanlık hizmetinin alınmasına devam ediliyor. Bu uygulamaya son verilmesi, teknik ihtiyacın giderilmesi, denetim mekanizmalarında mesleki yeterliliklerin ve uzmanlığın aranması gerekiyor. Oysa kamu çalışanı sayısı yeterli ölçüde değil. OECD ortalaması her 15 kişiyekarşılık bir kamu çalışanı varken bu oran biz de her 34 kişiye karşılık bir kamu çalışanı var. Üstelik kamu çalışanları ve emeklileri arasında var olan ücret eşitsizlikleri devam ediyor.

Artan dış borçlarımız kredi bulma ve alma değerimizi düşürüyor. Uluslararası finans piyasaları borç vermeğe istekli değiller. Bu duruma iç ve dış politik ve siyasal faktörler de eklenince, ülkemizin elverişli koşullarla yeni kaynak bulması zorlaşıyor.

İç ve dış borcumuz artmış, banka ve banka dışı kesimlerin mali yapısı bozulmuştur. Ailelerin borç yükü artmış, kamuya ait mal varlığı azalmıştır. Sürekli bütçe ve cari işlemler açığı veren bir ülke haline gelmişiz.

Kredi değerliliği azalan, dünyanın en kırılgan ekonomileri arasında yer alıyoruz. Ekonomimizin bugünkü durumdan ve durgunluktan çıkması oldukça sancılı olacağı gibi, bu sürecin uzun bir zaman alacağı da söylenebilir.

OHAL`in ilan edildiği günden buyana var olan hukuksuzluk ve keyfi uygulamalar devam ediyor. Bu sürede 150 binden fazla kamu görevlisi işten çıkarılmış veya açığa alınmıştır. 3000 kadar mühendis ve mimar da bu olumsuzluğu yaşamış ihraç edilmişlerdir. Üstelik Anayasal ve Uluslararası sözleşme hükümlerine göre de ayrımcılık, ifade özgürlüğü, suç ve cezaların kanuniliği, kötü muamele yasağı ve benzeri hükümler ihlal ediliyor. Basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157. sıradayız. Keyfi uygulamalarla kamu vicdanı yaralandığı gibi hukuk sistemi ayaklar altına alınıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hiçte iç acıcı durumda değiliz. 2017 yılında 2006 ölümlü kaza var. 2018 yılının ilk 10 ayında 1640 işçi yaşamını yitirmiş. Bunların yaklaşık olara 1/3 ü inşaat sektöründe ortaya çıkan kazalar. Bu kaza ve ölümler genel olarak ezilme, göçük ve yüksekten düşmenedeniyle ortaya çıkıyor.

Ayrıca son beş yılda 1855 kadın, eş ve yakınlarının şiddet ve cinayetine kurban ediliyor. 2018 yılının son on ayında 370 kadın şiddete maruz kalarak yaşamını yitiriyor.

Uzunca bir süredir TMMOB yasasının değiştirilmesi zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle ülkemiz de üretime değil de tüketime dayalı olarak yürütülen ekonomik sistemin omurgasını inşaat sektörü oluşturuyor.Hukuksuzluğun ve haksız kazanç aktarmanın bir aracı haline gelen imar hareketleri ve kamu yatırımları, meslek odalarının önemli ölçüde ilgi alanı içinde yer alıyor. Kamu yararı sağlamayan, kişi ve grup çıkarını öne alan yatırımlara meslek odaları karşı çıkıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamak, güvenli yapılarda oturmak en temel insan hakları olarak görülüyor. Meslek odalarının ve meslek insanlarının uzmanlıkları nedeniyle yapmaları gereken denetim ve uygulamalar engelleniyor. Yönetmeliklerden kaynaklanan yetkileri yönetmelikler değiştirilerek kaldırılıyor. Odalar, ekonomik olarak etkisizleştiriliyor. Odalar, 12 Eylülden gelen bir düzenleme nedeniyle Anayasal haklarımız dikkate alınmayarak hiyerarşik bir anlayışla vesayet altına alınmak isteniyor. Odalar, "mali ve idari" olarak denetlenmeye çalışılıyor. Denetleyemezsiniz diyerek Anayasal haklarımız kullanılınca, yeniden 6235 Sayılı Yasamız değiştirilmek isteniyor.

Yeni rejimle birlikte, 703 Sayılı KHK ve 5 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu`na aşırı yetkiler verilmiştir. Bu kurul, TMMOB ve Meslek Odaları gibi kuruluşların üzerinde baskı unsuru olacak şekilde yapılandırılmıştır. Yasa ve mevzuat değişikliklerine kadar uzanan çeşitli baskı yöntemleri ile Birliğimiz dizayn edilmeye çalışılıyor. Anayasal güvence altındaki mesleki birliğimize karşı alınan bu tutum kabul edilemez. Birlik ve Odalarımız üzerinde kurulmak istenen baskı ve düzenlemelerden vazgeçilmeli, 6235 Sayılı TMMOB yasasını değiştirmeye yönelik girişimlere son verilmelidir.

31 Mart 2019 Tarihinde Yerel Yönetim Seçimleri yapılacaktır. 24 Haziranseçimiyle ülkemiz de rejim değişti, "Demokratik Parlamenter Sistem" sona erdi. Mutlak siyasi güç denetimsiz olarak tek kişide toplandı. Yerel yönetimler merkezi hükümet tarafından devre dışı bırakıldı. Üniversitelerde bilimsel özerklik ve özgürlük ortadan kalktı. 24 Haziran seçimleri baskı ve tehditler altında, şeffaf olmayan bir ortamda yapıldı. Görevden uzaklaştırmalar, eşitsizlik ve gözaltına alınıp tutuklamalarla adil olmayan bir ortam yaratıldı. Artık ülkemiz de yeni bir rejim var. Bu koşullar altında YerelYönetim Seçimleri yapılacak.

Ülkemizin kentlerinde oluşan kentsel rant, kamu yararı doğrultusunda kullanılıyor olmaktan çıkarılıp, kişi ve grup yararına kullanılan bir düzen oluşturuluyor. Tüm kentsel ve kırsal alanlarda yapılaşmanın önünü açan yasal düzenlemeler bugüne kadar sıkça yapılmıştır. Fakat "İmar Barışı" gibi bir yok ediş düzeni ülkemiz tarihinde bugüne kadar görülmemiştir.

Yerel yönetimler yerelde, demokrasinin halka en yakın halkasıdır. Ne yazık ki  Yerel yönetimlerin özerk yapısı bozuldu. Demokratik bir şekilde seçilen yerel yöneticiler görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir gibi büyük illerin belediye başkanları da görevlerinden alındıkları gibi, neden alındıkları da bugüne kadar açıklanmadı.

Ayrıca kentler de, Kentsel dönüşüm uygulamaları ve yapılan çeşitli imar hareketleri, kentlerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde sağlıklı bir çevre de yaşama ve mülkiyet haklarını yok sayıyor. Doğal ve yapılı yaşam çevrelerine el konuluyor.

Orman alanları, kıyılar, milli parklar, meralar, yaylalar, doğal sit alanları yıkımın ve plan dışı yapılaşmadan önemli ölçüde etkileniyor. Üstelik İmar Barışı adı altında getirilen imar affı konusu, ülkemizin topraklarını inşaat sektörünün bir arazisi haline dönüştürüyor. Ayrıca insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere kentlerimiz beş afetle karşı karşıya bulunuyor. Yine yapılmamasını düşündüğümüz Kanal İstanbul ve benzeri alt yapı projeleri, eğer yapılırsa, yeni sorunlu alanlar ortaya çıkaracak, yaşanmaz bir İstanbul yaratacaktır.

Yerel yönetimler demokrasinin önemli araçlarıdır. Bir ülkede demokrasi olması için yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının olması lazım. Ne yazık ki her şey yürütmenin lehine değişmiştir. Ayrıca demokrasi için güçler ayrılığının yanında, laiklik ve sosyal adaletin de olması lazım. Laiklik ve sosyal adalette sorun var.  Yargı büyük ölçüde bağımlı hale gelmiştir.

Yapılı ve doğal çevrenin plan dışı yapılaşması, kaynakların acımasızca tüketilmesinin önlenmesi için uzun vadeli bir çevre politikasının oluşturularak kullanılması mümkündür. Kentlerin yeniden üretici niteliğini öne çıkararak kimlikli ve yaşanabilir bir niteliğe kavuşması gerekiyor. Bunun için demokratik bir işleyişin olması gerekiyor.

Yerel Yönetim Seçimleri sürecinde; kentlerimizi haksız kazancın bir cenneti haline getirerek, kent yaşamını yaşanmaz kılanlara ve mesleğimizi yapamaz hale getirenlere karşı örgütlü bir seslenişe ihtiyacımız var. Bu anlayışla hareket edileceğinin bilinmesini isteriz. Mesleğimizin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak demokratik bir işleyişe, adaletli ve sağlıklı kentlerin yaratılmasına ihtiyaç var. İnsanı ve doğayı sömürmek yerine, insanı doğanın ve kentlerin merkezine koyan, doğayı koruyan, demokratik ve katılımcı kent yönetimlerine ihtiyacımız var. Temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülke olmaya, çekinilerek bakılan bir ülke olmak yerine, güven duyularak bakılan bir ülke olmalıyız. Bunun için daha çok birliğe ve dayanışma içinde bir mücadele yürütmeye ihtiyacımız var.

Bu duygularla danışma kurulumuzun üyelerini ve aramızda bulunan meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Okunma Sayısı: 15

Trabzon Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır