NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ÇALIŞMA PROGRAMI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 OCAK 2018, PAZAR   

44

ÇALIŞMA PROGRAMI

»13. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

27.04.2016

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ 13. DÖNEM ( 2016 – 2018 ) ÇALIŞMA PROGRAMI

1) GİRİŞ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu olarak, 13. Olağan Genel Kurulumuzun verdiği yetki ile bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da aynı inanç ve güvenle, ortak paydamız olan mesleğimizi daha ileri götürmek gayreti ile mesleki etik değerlerimizi ve şube sorumluluk alanımızda mesleğimiz ve üyelerimizin haklarını koruyarak, toplum içerisindeki sosyal konumlarını daha etkin bir şekilde vurgulayacak şekilde çalışmalar yapmak, yaşadığımız kentlerin sakini değil, sahibi olmak amacı ile meslek alanımızla herhangi bir şekilde ilgili olan konularda gerekli katkıları sunmak temel ilkelerimiz olacaktır. Bu çalışmaları yaparken, TMMOB ve İMO`nun yasal mevzuatına tüm detayları ile uyarak çalışmak, mesleki sorunlarımızın çözümü, ülke, bölge ve illerimizin sorunlarının değerlendirilmesi, gereğinde müdahil olunması, yönetim anlayışımızın temel dayanağı olacaktır.

Meslektaşlarımızın sorunlarının yerinde ve hızlı bir şekilde çözülmesi, varlık sebebimiz olan üyelerimizle iletişimin modern çağın gerektirdiği donanım, bilgi ve birikime sahip bir şekilde oluşması için örgütsel kabiliyetimizi, teknolojik yeniliklerle destekleyerek geliştirmeyi, yaşadığımız dönemin gereği olarak görüyoruz. Bu konuda özellikle personelimizin çeşitli eğitimlerle donatılmasını sağlamak, üye ile günlük işlemler sırasında ve genel iletişimde yeterliliğe sahip olunması, üye – oda (şube) ilişkilerinde önemli katkılar sağlayacaktır. Gerekiyorsa personel istihdamının bu yönde şekillenmesi için mali imkânlar çerçevesinde çalışılacaktır.

Kamusal sorumluluğumuz gereği, meslektaşlarımızın çalışma alanlarındaki mesleki ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesine, mesleki etiğin korunmasına, toplum içerisinde mesleğimizin ve meslektaşlarımızın değerlerinin kendi alanlarında mutlaka üst seviyede tutulmasına önem verilecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesinde karar alma süreçlerine üyelerimizin etkin bir şekilde katılımının sağlanmasına, alınan veya uygulamaya giren kararların üyelerimize detaylı bir şekilde anlatılmasına ve böylece kavrayıcı, benimseyici bir anlayışın demokratik çerçevede hâkim olmasına özen gösterilecektir. Ortak karar alma bilincinin, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde ortak karar alma kanallarının oluşturulması ve bu kanalların eksiksiz çalışmasının sağlanması, tüm birimlerimizin temel ilkesi olacaktır. Bu ilke kapsamında;

- Temsilcilik kurullarımızla ortak toplantılar düzenlenecek,

- Şubemizin ve temsilciliklerimizin üye toplantılarını sık ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için çaba harcanacak ve bu süreç şube yönetim kurulumuz tarafından takip edilecek,

- Şubelerde danışma kurulları oluşturulması için oda merkezi nezdinde girişimlerde bulunulacak,

- Komisyonlarımızın çalışmaları düzenli olarak takip edilecek, en az bir yönetim kurulu üyemizin komisyon toplantılarını organize etmek ve raportörlük yapmak üzere görevlendirilmesi sağlanacak,

- Temsilciliklerimizde komisyonlar oluşturulması teşvik edilecek, bu konuda şubemiz ve İMO organlarının bilgi ve birikimleri temsilcilik kurullarımızla paylaşılacak,

- İşyeri temsilciliklerimiz aktif hale getirilecek, işyeri temsilcilerimizle ortak toplantılar düzenlenecek,

- Üyelerimizin, aidiyet hissinin gelişmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek, bu şekilde sahiplenme bilinci oluşturulması için gerekli çaba sarfedilecektir.

İnşaat Mühendisleri Odasının ve mesleğimizle ilgili mevzuatı düzenleyen kurumların uygulamaya koyduğu kararlar hakkında hızlı bir biçimde ilgili üyelerimizle toplantılar düzenlenecek, bu toplantılarda uygulamanın içeriği paylaşılacaktır. Gerekli durumlarda doğrudan ilgili birimle iletişim kurularak seminer, kurs gibi etkinlikler düzenlenecektir.

Şubemiz içerisinde Meslek İçi Eğitim Kurulu eliyle bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da meslek içi eğitimin öneminin bilinci ile kurs, seminer gibi etkinlikler sıklıkla düzenlenecek ve bu etkinliklere üyelerimizin katılımı teşvik edilecektir.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI

1) TMMOB ve İKK

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kuruluna etkin katılıma devam edilecek, temsilciliklerimizin, bulunduğu illerdeki İKK`ların çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır. TMMOB`un, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde gücünün göstergesi olarak gördüğümüz İKK`ların çalışmalarında diğer TMMOB bileşinleri ile iletişimimiz ortak etkinlikler düzenlenmesi yolu ile artırılacaktır.

TMMOB bileşenlerinin iletişimlerinin güçlendirilmesi amacı ile meslek disiplinleri arasında ortak sosyal etkinlikler düzenlenmesini hedeflemekteyiz.

Hem şubemizin bulunduğu Trabzon`da ikincisi, hem de konu hakkında çalışmaları olacak temsilciliklerimizin bulundukları illerde ilk defa olmak üzere "Kent Sempozyumu" düzenlenmesi için aktif katkı ve çalışma yapılacaktır.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryasını ve Sekreterliğini geçmiş dönemlerde yürüten şubemizin, bundan sonra da TMMOB Trabzon İKK çalışmalarının tamamında etkin rol alması sağlanacaktır.

2.2) ODA MERKEZİ

Oda Merkezimiz ile bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de yapıcı ilişkilerimiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada karşılıklı bilgi paylaşımımız devam ettirilecektir. Merkez komisyonlarında bu dönemde de şube üyelerimizden istekli ve ilgili oldukları alanlarda görev almaları yönünde önerilerimiz iletilecektir. Hiyerarşiye dikkat edilerek, her konuda katkı konulmasına ya da ihtiyaç duyulduğunda katkı istenmesine özen gösterilecektir.

2.3) ŞUBEMİZ

Ciddi mekânsal problemi olan şubemizin, bina içi tadilatı yolu ile yenilenmesi çalışmalarına devam edilmesi hedeflenmektedir. 1997 yılı sonunda inşası tamamlanarak 19 Aralık 1997`de hizmete giren şube binamız, artık ihtiyacımıza cevap vermemektedir. Bu, binanın toplam alanından değil, kat planlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından resmi olarak bildirildiği üzere bina dış cephemizin, onaylı projedeki şekline uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 13. Dönemde mekânsal sorunumuzu çözmek ve dış cepheleri aslına uygun hale getirmek için, gerekli proje tadilatı yapılacak, ilgili kurumların tamamından onay alındıktan sonra bina tadilatı gerçekleştirilecektir. Bu çalışmayı, kısa sürede gerçekleştirerek, binamızın kullanılmayan kısımlarını hizmete dâhil etmiş olmayı, üyelerimizin daha kullanışlı bir şube binasında hizmet almalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Burada dönem içerisinde oluşabilecek mali sorunlara da dikkat edilerek bu çözümlemelerin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Bölgesel olarak toplumsal ve mesleki sorumluluğu her geçen gün artan şubemizin, toplumsal, yapısal ve mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi, kurul ve komisyonlarımızın daha verimli çalışabilmesi, etkinliklerimizin daha verimli ve nitelikli yapılabilmesi, basın ve yayın faaliyetlerimizin, büro işlemlerinin günün koşullarına uygun olarak üretim yapabilmeleri amacıyla, bina tadilatının gerçekleştirilmesi ile birlikte donanım olarak güçlendirilmesi, personel eğitiminin sürekli hale getirilerek gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

2.4) TEMSİLCİLİKLER

Temsilciliklerimizin, yönetim kurulumuzun belirleyeceği çalışma programındaki unsurlara, üye – oda ilişkilerindeki hedefimizi gerçekleştirmeye yönelik uygulamalara, bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da önde tutulacak değerlerimize sahip çıkmaları için gerekli katkı sağlanacak ve teşvik edilecektir.

Bu dönem de tüm temsilciliklerimizde eğilim belirleme toplantıları, belli aralıklarla üye toplantıları ve temsilcilik kurulları ortak toplantıları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şube yönetim kurulumuz ile temsilcilik kurulları şubemizde veya değişik temsilciliklerimizde ortak toplantılar düzenleyecektir.

Temsilciliklerimizin yaptığı tüm çalışmalar, temsilcilik kurullarımızın aldığı karar örnekleri, tüm iş ve işlemleri aylık periyotlar halinde incelenecek ve bu konuda bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de hassas davranılacaktır.

Temsilciliklerimizin tüm sorunlarla ilgili olarak, yerinde çözüm üretilemiyorsa, en kısa sürede şubemizi bilgilendirmesi sağlanacak, şubemiz de aynı usulle gerekiyorsa kısa zamanda merkeze iletilecektir.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi 2017 yılı sonuna kadar, çeşitli açılardan şube olabileceği kanaati oluşan ve Oda Yönetim Kuruluna şube olma çalışmalarını bildireceğimiz Giresun ve Rize Temsilciliklerimizin, tüm faaliyetlerini şube gibi gerçekleştiriyor olmasını sağlamak amacı ile gerekli katkı ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir.

Yönetim Kurulumuz bu dönem tüm temsilciliklerde ayrı ayrı en az iki üye toplantısı ve en az bir Şube Yönetim Kurulu – Temsilcilik Kurulu Ortak Toplantısı hedeflemektedir. Temsilciliklerimizin şube bültenlerimizde daha etkin bir şekilde yer alması için çaba harcanacaktır.

Temsilciliklerimizde, üyelerimizin bir araya daha sık gelmelerini sağlamak amacı ile çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi için Temsilcilik Kurullarımız teşvik edilecektir. Gerektiği ve uygun görüldüğü zamanlarda bu etkinlikleri şubemiz ile ortak düzenlemeleri için çalışmalar yapılacaktır.

Temsilciliklerimizde, kurumsal yapımızla ilgili deneyim paylaşımı ve yerinde tespitler yapılması için, şubemizin ilgili personeli, belli aralıklarla, temsilciliklerimizi ziyaret edecek, farklı uygulamaları not ederek, düzeltilmesi için temsilcilik çalışanlarımız ile ortak çalışma yapacak, düzeltilemeyen bir konunun olması durumunda, sebepleri araştırılarak, kurumsal yapımızın yerleştirilmesi için şube yönetim kuruluna bilgi verilecektir. Sorunlu konular hakkında yönetim kurulumuz nasıl bir tedbir alınması gerekiyorsa, o şekilde hareket edecektir. Bu çalışmanın ilk turu, Ekim 2016 sonuna kadar tamamlanacak, altı ayda bir bu turlar yenilenecektir. Temsilcilik çalışanlarımız, şubede ortak eğitim programlarına davet edilecek, bu şekilde üye odaklı hizmet anlayışımızın kurumsal yapımız içerisinde ‘en çok memnuniyet` anlayışı ile yerleşmesi sağlanacaktır.

Artvin Temsilciliğimizin, önceki dönemlerde çözüme kavuşan mekân sorununun ardından, kurumsal yapımızı yerinde, daha etkin bir biçimde uygulamak için, personel ihtiyacının giderilmesi amacı ile temsilciliğimizin mali yapısının güçlendirilmesine yönelik gerekli katkı sağlanacak, mali yapısı istenen hale geldikten sonra, ilk olarak yarı zamanlı, ihtiyaca göre daha sonra tam zamanlı personel istihdamının gerçekleşmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. Artvin Temsilcilik Kurulumuzun, çevre duyarlılığımızın öne çıkarılması gerektiği bazı büyük projelerde, duruşumuzu sergilemesi için gerekli katkı ve teşvik sağlanacaktır. Bu konuda, ‘olmazcı` değil, ‘yapıcı` bir tavır sergileyerek, hassasiyetlerimizin projelendirme aşamasında dikkate alınmasını sağlamak için girişimler yapılacak, bu gerçekleştirilmiyorsa, tavrımızın net bir şekilde ortaya konması sağlanacaktır. Artvin yerelindeki diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hareket noktalarımızın mevcut olması durumunda gerekli katkının hem temsilciliğimizce hem de şubemizce konulmasından kaçınılmayacaktır.

Bayburt Temsilciliğimizin yeniden oluşturulması için bu ilimizdeki mali potansiyelimiz irdelenecek, yeterli yapının oluştuğunun veya yakın şubelerce oluşturulacak temsilciliğe mali desteğin sağlanabileceğinin tespit edilmesi durumunda şubemize veya yakın şubelere bağlı yeni bir temsilcilik kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

Giresun Temsilciliğimizin etkinlikleri bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklenecek ve bilgi, deneyim paylaşımı ile teşvik edilecektir. Özellikle, mesleğimizi ilgilendiren konularda söz sahibi olunması amacı ile afet durumlarında temsilciliğimizle ortak hareket edilecek ve gerekiyorsa Giresun`da ortak etkinlikler düzenlenecektir. Şube olmasını önerdiğimiz bu temsilciliğimizin izleme sürecinde gerekli destek sağlanacaktır.

Gümüşhane Temsilciliğimizin, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile iletişimi ve ortak etkinlikler düzenlemesi teşvik edilecek, meslek içi eğitim konusunda ortak programlar düzenlenecektir. Gümüşhane Genç İMO ile şubemiz genç-İMO`nun ortak etkinlikler düzenlemesi sağlanacaktır.

Rize Temsilciliğimizin, günün şartlarına göre yetersiz olan mekân sorununun derhal çözülmesi gerekmektedir. Konu hakkında temsilcilik kurulumuzun önerileri doğrultusunda kiralama veya satın alma yolu ile mekânın büyütülmesi, yerinin değiştirilmesi kısa sürede gerçekleştirilecektir. Rize`de doğa olaylarının tahribatlarının yerinde incelenmesi, eksik ve hatalı uygulamalara karşı net bir tavır sergilemesi için gerekli teşvik sağlanacaktır. Şube olmasını önerdiğimiz bu temsilciliğimizin izleme sürecinde gerekli destek sağlanacaktır.

2.5) İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ

İşyeri temsilcilikleri, üyelerimizin faaliyetlerimiz içinde yer alması ve çalışmalarımızdan haberdar olabilmeleri açısından önemli örgütlenme araçlarımızdan biri olarak görülmelidir. Kamu kurumlarında ve özel sektörde işyeri temsilciliği mekanizmasının hayata geçirilmesi, şubemiz ve temsilciliklerimiz nezdinde işyeri temsilciliklerinin etkin kılınarak Kamu ve Özel Sektörde örgütlenme ağının güçlendirilmesi, aşağıdan yukarıya demokratik yapının örülmesi üzerine toplantılar yapılması, hedeflenmelidir. Ayrıca; iş yeri örgütlenmesinde; TMMOB` ye bağlı Oda`ların temsilcileriyle ortak çalışma yöntemleri geliştirilmelidir.

Bu konuda temsilcilik kurullarımızın atanmasının ardından temsilciliklerimizden, işyeri temsilcilerinin belirlenmesi istenecektir.

İki üyemiz olan bir işyerinde bir üyemizin mutlaka iş yeri temsilcisi olarak belirlenmesi anlayışı ile üyemizin olduğu her yerde örgütlülüğün olması sağlanacaktır. Etkinliklerimizin daha çok katılımcı ile gerçekleşmesi için önemli bir birimimiz olduğunu düşündüğümüz işyeri temsilciliklerimizin, bulundukları işyerleri ile ilgili düzenli bilgi vermesi istenecektir.

İşyeri temsilcilerimizin aktaracakları bilgiler çerçevesinde kurumlardaki özel gün ve benzeri etkinliklere yönetim kurulu olarak katılım sağlanacaktır.

2.6) Genç – İMO

Öğrenci üyeliğin daha da artırılması için gerekli toplantılar, tanıtımlar, konserler, söyleşiler ve yarışmalar gerçekleştirilecektir. Bugüne dek aktif çalışmalarını desteklediğimiz genç İMO`nun bugünden sonra da etkinliklerine katılım, katkı ve bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Öğrenci üyelerimizin şubemiz etkinliklerine katılımı teşvik edilecektir. Şubemiz etkinliklerinin organizasyonunda da aktif görevler verilecek olan öğrenci üyelerimizin oda ile ilişkileri bu yolla artırılmış olacak ve mezun olduktan sonra şube ve odamızın birimlerinde görev almada istekli olmaları sağlanacaktır.

Genç – İMO üyelerimizin ulusal ve uluslar arası yarışmalara ve etkinliklere katılımı desteklenecektir.

Temsilciliklerimizdeki genç İMO`nun şubemiz genç İMO ile iletişim içerisinde, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak aktif hale getirilecektir.

Öğrenci üyelerimizin özellikle en önemli sorunlarından biri olan staj yeri bulma konusunda etkin çalışmalar yapılacaktır.

Genç – İMO üyelerinin mezun olduktan sonra odaya üyeliklerinde kayıt ücreti alınmaması için oda merkezi nezdinde çalışma yapılacaktır.

2.7) TEMSİLCİLİKLER ORTAK TOPLANTILARI

Çalışma Programında yer alan faaliyetlerimizin aksamadan yürütülebilmesi, uygulamalarda eşgüdüm ve uyum ile şubemiz ve temsilciliklerimiz arasında bilgi alışverişinin sağlanabilmesi amacıyla;

1. Temsilcilik Kurulları Ortak Toplantıları,

2. İşyeri Temsilcileri Ortak Toplantıları,

3. İşyeri Toplantıları

düzenlenmesi hedeflenmektedir.

2.8) DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Yaşadığımız yörelerin, bölgemizin geleceğini etkileyecek tüm karar mekanizmalarında, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, yaşanabilir bir ortam bırakmak adına yer alınacak, bunun için ortak paydalarımız oluşabilecek diğer kuruluşlarla da birlikte etkinlikler düzenlenecektir. Bu konuda, ayrım yapmaksızın, ortak paydamızın olması prensibi esas alınacaktır.

2.9) YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER

Mesleğimiz ve meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren konularda, ilgili yerel yönetimlerle iletişim kurulacak, gerekiyorsa uyarılar yapılacak, dikkate alınmaması durumunda da gerekli yetkilerin alınması ile hukuki yollara başvurulacaktır.

Özellikle, yapı denetim sürecinde işlemlerini eksik yapmakta ısrar eden yerel yönetimler ve yöneticiler hakkında, gerekiyorsa suç duyuruları yapılacaktır. Yapı Kullanma Belgelerinde ve tadilat, ilave kat, yenileme ruhsatlarında İnşaat Mühendislerinin imzası olmadan işlem yapılmaması konusunda yerel yönetimler uyarılacak, aksi işlemlerde ısrar edenler hakkında gerekli suç duyurularında bulunmaktan kaçınılmayacaktır.

İmar Kanunu ve mevzuatının uygulanmasında mesleğimiz açısından karşılaşılan bu tip eksik ve hatalı işlemler ile ilgili olarak, yerel yönetimlerde yetkili konumdaki kişilere ve meslektaşlarımıza yönelik, konunun uzmanları davet edilerek bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Yerel yönetimler, TMMOB`un "Kentin Sakini Değil, Sahibi Olalım" ilkesinden hareketle gerektiği noktalarda bilgi paylaşımı yolu ile desteklenecek, sahiplenme prensibi ile hatalı uygulamaları varsa bu konularda net tavırlar alınması şubemiz ve tüm birimlerince sağlanacaktır.

2009 yılından bugüne, şubemizin etkin katılımı ile TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan "Kent Sorunları Raporu" doğrultusunda düzenli aralıklarla sorgulamalar yapılacak, gerekiyorsa kamuoyu önünde gerçekleştirilecek toplantılarda eleştirilerimiz veya katkılarımız açık bir dille ortaya konacaktır.

2.10) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ İLE İLİŞKİLER

Şubemiz sorumluluk sahasında bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilişkilerimiz daha da güçlendirilecek, etkinliklerimize ortak katkılar sağlanması için gerekli çaba gösterilecektir. Bu bölümlerden talep gelmesi durumunda, eğitim konularında, mezuniyetten sonra oluşan talepler kurumlarına iletilecektir.

Bu konuda da talep edilmesi durumunda gerekli katkılar sağlanacaktır. Önceki dönemlerde KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile yaptığımız ve ülkemizdeki ilk uygulama olan Dış Danışmanlık konusunun öğrencilerimize zorunlu kılınması için gerekli adımlar atılacaktır.

Üniversite – kent ilişkilerine üniversite – oda ilişkileri bağlamında destek vermek ve kamuoyunu bu konuda sürekli bilgilendirmek için şube olarak aktif çalışma yapmayı planlamaktayız.

2.11) FARKLI MESLEK KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER

TMMOB`a bağlı odalar ile İKK üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişim ve ortak etkinlik çalışmaları, diğer meslek kuruluşları ile de gerçekleştirilmeye çalışılacak, bu alanda araştırmalar yapılacaktır. Özellikle üyelerimizin de üyesi olduğu diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülecek ve işbirliği içerisinde üyelerimize katkı sunulmaya çalışılacaktır.

2.12) TRABZON KARDEŞ ŞEHİRLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAKİ MESLEK KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Trabzon`un tüm dünyada şu an itibarı ile 11 kardeş şehri bulunmaktadır. Bu kentlerdeki inşaat mühendisliği meslek kuruluşları ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteği ile işbirliği çerçevesinde ortak etkinlikler yapılması planlanmaktadır.

3) MESLEK ALANIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

3.1) MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Meslek içi eğitim faaliyetlerimiz çerçevesinde önemli bir işlev yüklenen etkinliklerimiz sürekli aynı konularda etkinlik düzenlenmesi yerine, mesleğimizdeki yenilikleri, deneyimleri paylaşmak amaçlı programlar düzenlenecektir. Bu programlarda, teorik içeriklerin yanında pratiğe dönük eğitimlerin yanında, teori ve pratiğin birlikte ele alındığı uzun soluklu eğitimlerin de yapılması hedeflenmektedir.

Uygulamalı eğitimler için de, sahada örneklemeler yapılmak sureti ile doğrudan pratiğe dönük kursların meslektaşlarımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Burada Karadeniz Teknik Üniversitesindeki öğretim üyesi meslektaşlarımızın, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da eğitim programlarına katkılarını önemsiyoruz.

Bu bağlamda sürdürülen, AutoCAD, Sap2000, NetCAD, Statik Hesap Programları, 3 Boyutlu Tasarım Programları, şantiye yönetim programları gibi kurslarımız da düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

Bunların yanında, özel, detay noktalarda bilgilendirme amaçlı, tanıtım toplantıları için de çalışmalar yapılacak, bunun meslektaşlarımıza önemli kazanımları olacağı düşüncesi ile uygulama örneklemelerini de içeren etkinlikler düzenlenecektir.

Meslek içi eğitim programlarının temsilciliklerimizde de gerçekleştirilmesi için, temsilcilik kurullarımız desteklenecek, bu konuda sıkı bir takip gerçekleştirilecektir.

Meslek içi eğitimlerin yüksek maliyet içerenleri için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile işbirliğine giderek Teknik Destek ve benzeri programlardan istifade etmeyi hedefliyoruz.

3.2) KONGRE, SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR

Özellikle TMMOB ve odalarımızın mali olarak sıkıntılar yaşadığı bu dönemde kongre ve sempozyumlar yerine bölgemizi ilgilendiren konularda birden çok oturumlu ancak tek gün sürecek konferanslar düzenlenmesini planlamaktayız. Yine de destekleyici temini konusunda aşama kat edilerek bu dönemde de bir sempozyum düzenlemeyi hedefliyoruz.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu aracılığı ile TMMOB 2. TRABZON KENT SEMPOZYUMU`nun bir an önce düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda TMMOB Trabzon İKK nezdinde gerekli çalışmalar yapılacak, her konuda katkı koyulacaktır.

3.3) TEKNİK GEZİLER

Şubemizce daha önceki dönemlerde olduğu gibi, yerinde projelerin incelenmesi amacı ile teknik geziler düzenlenecektir.

Fuar teknik gezilerine devam edilecek, ülke genelindeki yapı fuarlarına üyelerimizin katılımı için gerekenler yapılacaktır.

Bölgemizde gerçekleştirilmekte olan projelerden, Akyazı Stadı, Restorasyon Projeleri, özellikle sorunlu HES şantiyeleri, barajlar, yüksek yapılar, yol şantiyeleri, tüneller ve büyük ölçekli proje alanlarına günübirlik teknik geziler düzenlenecek, tüm boyutları ile bu projeler yerinde değerlendirilecektir.

Tüm gezi programlamalarının içeriğinde sosyal ve eğlence amaçlı turlar da bulundurulacak, böylece üye – oda ilişkilerinin güçlendirilmesi için katkı sağlanmış olacaktır.

3.4) ÖĞRENCİ DIŞ DANIŞMANLIK UYGULAMASI

Önceki dönemlerde KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa düzenlediğimiz Öğrenci Dış Danışmanlık uygulamasına devam edilecek, dış danışmanların öğrencilerin bitirme jürilerinde yer almaları uygulamalarına devam edilecektir. Gönüllülük esası ile yürütülen dış danışmanlık hususunda zorunluluğun getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Bu uygulamanın diğer üniversitelerdeki bölümlerimizde de yürürlüğe girmesi için adımlar atılacaktır.

3.5) ULUSAL YARIŞMALAR

Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren, üyelerimizin gelişimini sağlayacak ulusal yarışmalara üyelerimizin ve genç İMO üyelerimizin katılım alışkanlığını sağlamak, bu yarışmalar ile yaşadığımız kentlere ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu mesleki alanda yerine getirme bilinci oluşturmak için gerekli altyapıyı kurmak yönetim kurulumuzca hedeflenmektedir. Bugüne kadar elde edilen başarılar, bundan sonraki adımlar için rehber olacaktır.

3.6) BİLİRKİŞİLİK

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 275 inci maddesin de bilirkişilik;

"Mahkeme, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ve çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenmez."

şeklinde tarif edilmektedir.

Bir davada, çözümü hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde, mahkemece oy ve görüşüne başvurulan üçüncü kişiye (veya kişilere) bilirkişi denilmektedir.

Kamu yargı hizmetlerinin gerçekleşmesinde içerik ve özü itibariyle en önemli hizmetlerden biri olması nedeniyle bilirkişilik hizmetleri kamusal bir hizmettir.

Mahkemelerde yapılan yargılama ve hüküm tesis etme; başlı başına bizzat ve sadece hâkimin ürünü bir sonuç değildir. Hâkim tarafından verilen kararların temelinde, hâkim kadar onun dışında, karar etkisi olan diğer bağlı yargılama unsurlarının da inkâr edilemeyecek katkısı bulunmaktadır.

Bu katkıların en önemlisi, hiç şüphesiz ki birçok davada karara dayanak teşkil eden bilirkişi raporları ve onların düzenleyicisi bilirkişilerdir. Gelişen dünyada sosyal ilişkilerde çok yönlü ve karmaşık bir hal almış ve bu karmaşık insan ilişkilerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümleri de zorlaşmaktadır. Bu karmaşık insan ilişkilerinden kaynaklanan hukuki problemlerin çözümünde adli ve idari kararların doğru bir şekilde olgunlaşabilmesi mesleki bilgi ve becerilerimizin yetkin olarak sunulmasına bağlıdır.

Bilirkişilik hizmetinin sunulmasında liyakat, etik ve kamusal bilinç temel öneme sahiptir. Ancak, bilirkişilik hizmetlerindeki sorunların temelinde ciddi sistem çarpıklılarının varlığı bilinen bir gerçektir. Bu çarpıklıkların üzerine gitmek ve bilirkişilik alanlarının düzenlenmesine müdahil olmak Odamızın da toplumsal bir sorumluluğudur.

Odamızın uygulama alanında bilirkişiliğin kurumsallaşması için, bilirkişilerin eğitiminden başlayarak yapacağı çalışmalar bulunmaktadır. 24 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete`de Maliye Bankalığı tarafından yayınlanmış olan "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve bunu dayanak oluşturarak TMMOB tarafından hazırlanan "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin Usul ve Esaslar" bu alandaki çalışmalara farklı bir boyut getirmiştir. Kamulaştırma bilirkişiliği alanında gelişen koşullar nedeniyle Odalar üyelerinin bu alandaki çalışmalarını düzenlemek ve izlemek için birimlerinde yeni modülleri kurmak zorunluluğundadırlar.

Bu çerçevede;

- Geçmiş dönemlerde başlayan çalışmaların devamı sağlamak üzere bilirkişi meslektaşlarımızın sorunlarının yönetim kurulumuza, oradan da oda merkezine aktarılmak üzere çalışmalar yapması için Şube Bilirkişilik Komisyonu oluşturulmak,

- Bilirkişilik alanını düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında görüş ve öneriler geliştirilmek, çıkarılma aşamasında olan "Bilirkişilik Kanunu" için gerekli desteğin verilmesi yolu ile içerikte belirlenecek hususların düzeltilmesi için girişimlerde bulunmak,

- Yönetmelikler çerçevesinde bilirkişi atamalarında süregelen uygulamaları aynen devam ettirmek,

- Mesleki ve teknik konularda bilirkişilik ile kamulaştırma alanında bilirkişilik hizmeti veren üyelerimize yönelik kurs, seminer, konferans vb. etkinliklerin gerektiğinde oda merkezinden destek alarak düzenlemek,

- Bilirkişilerin sicillerinin tutulması kapsamında, rapor inceleme ve tüm şikayetlerin değerlendirilmesi için Şube Bilirkişilik Kurulunun aktif çalışması sağlanacak, eksik, hatalı çalışmaları tespit edilen üyelerimiz uyarılacak, gerekli hallerde soruşturma ve benzeri uygulamaların yapılmasına devam edilecektir.

- Bilirkişilik alanında hak ve adaletin yerine gelmesi doğrultusunda çalışan üyelerimizin, emeklerinin karşılığı olan ücretleri almaları için çalışmalar ile birlikte bilirkişilerin mahkemelerde seçimi ve çalışma esaslarına ilişkin uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü anlamında oda merkezi ile çalışmalar yapılması,

hedeflenmektedir.

Kamu ve toplum yararına hizmet veren bir kurum olan bu alana ilişkin olarak İnşaat Mühendisleri Odası, bilirkişilik hizmet ve yükümlülüğünün ciddiyeti içerisinde, etik değerlere uygun ve yetkin, alanında donanımlı bir düzeyde ifa`sı için çözüm yolları üretmenin öncüsü olacaktır.

3.7) AFET HAZIRLIK ve MÜDAHALE

Doğa olayları ve insan kaynaklı afetlere hazırlıklı olmak amacıyla, Odamız 40. Dönemde "Afet Hazırlık ve Müdahale Yönergesi" ve "Afet Hazırlık ve Müdahale Uygulama Esasları" çıkarmış, afet hazırlık ve müdahale konusundaki iç mevzuatını tamamlamış ve örgütlenme aşamasına gelmiştir.

Şubemizde bulunan Afet Hazırlık ve Müdahale Komisyonu daha aktif hale getirilecek, bu konuda oda merkezi ile birlikte hareket edilerek, yerel bazdaki çalışmalar temsilciliklerimizle birlikte yoğunlaştırılacaktır.

3.8) İMO TRABZON KÜTÜPHANESİ VE KİTAP SATIŞ BİRİMİ

Geçmiş dönemlerde oluşturulan İMO Trabzon Şube Kütüphanesi yeniden düzenlenecek, kütüphanedeki yayın bilgileri internet üzerinden üyelerimizle paylaşılacaktır.

Ayrıca, yayın satışı konusunda yeniden bir düzenleme yapılarak internet üzerinden bilgilendirme ve satış imkanı sunan bir sistem oluşturulmasını hedeflemekteyiz.

3.9) DENEYİM PAYLAŞIM SÖYLEŞİLERİ

Bitmiş projeler, projelerin bitirilen kısımları veya inşaat mühendisliği yaşamından kesitleri içeren ve herhangi bir alanda deneyimi olan üyelerimizin deneyimlerini paylaşmak amacı ile söyleşiler düzenlemeyi planlamaktayız. Bu söyleşilerin bir kısmına kentin eski veya yeni bürokratları da konuşmacı olarak davet edilecektir.

3.10) BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ve bölgemizde üyelerimize katkı sağlayacak bazı çalışma ve destek programları hakkında toplantılar düzenlemeyi planlıyoruz. İŞKUR, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), KOSGEB, ABİGEM, ilgili bakanlıklar gibi kurumlarla iletişim halinde olup, bu kurumların desteklerini üyelerimizle paylaşacağı toplantılar düzenleyeceğiz.

3.11) ÜRÜN TANITIM ETKİNLİKLERİ

İnşaat sektöründe yeni veya ilginç ürünlerin uygulamalı olarak tanıtımı amacı ile toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız.

3.12) TANITIM VE MEDYA BİRİMİ OLUŞTURULMASI Yönetim kurulu içerisinden hem sosyal medya hem de kamuoyunda şube etkinliklerimizin paylaşımı, şube görüşlerimizin aktarılması amacı ile tanıtım ve medya birimi oluşturulacaktır.

3.13) İNŞAAT TERİMLERİ KİTAPÇIĞI BASIMI Üyelerimizin sürekli olarak yanlarında bulundurabilecekleri bir "İnşaat Terimleri Sözlüğü" basımı için çalışmalar yapılacaktır.

4) DEVAM ETMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR 4.1) ODA REFERANS BELGESİ UYGULAMASI Oda merkezimizin Referans Belgesi konusundaki çalışmalarını önemsiyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için şube yönetim kurulu olarak elimizden gelen katkıyı koyacağız. Şube üyelerimiz Referans Belgesi konusunda bilgilendirilecek, bu belgenin alınması için teşvik edilecektir. Gerekirse bu konu hakkında detaylı seminer çalışmaları yapılacaktır.

4.2) SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren "Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği" uygulamaları 01.01.2008 tarihi itibariyle iki yılını doldurmuş ve üyelerimiz tarafından benimsenerek alanını düzenleyen bir metin olarak İMO uygulamalarında yerini almıştır. Yönetmelik ile, üyelerimizin mesleki etkinliklerinin gelişmesini, üretilen hizmetlerin İMO ilkeleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlara uygunluğunu, meslek içi haksız rekabetin önlenmesini, mesleki deneyim ve yeterliklerin arttırılmasını, ülkemizin inşaat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknik kapasitesinin tespitini ve güncellenmesini, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin tutulmasını ve bu konuların denetim altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılacak belgelendirme ve denetimlerin usul ve esaslarını düzenlemesi hedeflenmekte idi. Uygulandığı süre içerisinde, tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmış, özellikle tüm birimlerimizde yapılan Meslek İçi Eğitim faaliyetleri başarıyla hayata geçirilmiş ve yönetmelik gereği SİM belgelerinin yenilenmesi sürecine girilmiştir.

Yönetmelik gereği şubemiz ve temsilciliklerimizce de gerçekleştirilen işyeri tescil belgesi sahibi büro denetimleri aksatılmadan, takvim oluşturularak devam ettirilecektir. Bu konuda temsilciliklerimizin de aynı hassasiyeti göstermeleri sağlanacaktır.

Yerel yönetimlerin, özellikle geçerli SİM ve İTB`si olmayan üyelerimizin veya başka kişilerin yapı ruhsatlarına imza atmalarının önüne geçmek için gerekli tüm adımlar tereddüt edilmeden atılacaktır. İlgili yerel yönetimlerin ruhsat iptalleri ve ilgili üyelerimizin onur kuruluna sevkine kadar giden süreç çalıştırılacaktır. Burada hedef, geçerli SİM ve İTB sahibi üyelerimizin korunması olacaktır.

Proje üreten üyelerimiz dışında, mevzuatın izin verdiği sayı olan 5`ten fazla şantiye şefliği üstlenen üyelerimizin de diğer üyelerimizin iş alanına müdahale olmasının önüne geçmek için şantiye şefliği sayısının mevzuattaki sınırın altına indirmeleri için çalışmalar yapılacaktır. Gerekli adımlar tereddüt edilmeden atılacaktır.

4.3) KAMU ve ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

Kamu ve özel sektör çalışanlarının, ücret dengesizliği, özlük ve sosyal hakları, siyasal amaçlı terfi ve tayinleri, yasal olmayan amaçlar için maruz kalınan baskılar, iş güvencesi, sözleşme güvencesi ve sendikal hakları bu dönemde de sürekli gündemde tutulması gereken temel konulardır.

Bu çerçevede;

- Şubemizce Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Hak ve Sorunları Komisyonu`nun gözden geçirilerek yeniden oluşturulması,

- Asgari ücret uygulamasının denetlenmesi,

- Mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerinin belirlenebilmesi ve zorunlu kılınabilmesi için ilgili bakanlıklarla iletişim halinde çalışmalar yapılması,

- Yurt dışında çalışan mühendislerin güvenlik ve özlük haklarının gözetilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

- Sendikalaşma ve sendikal mücadeleye destek verilmesi,

- Kamu ve özel sektör çalışanlarının sorunlarının raporlanması ve kamuoyuna yansıtılması,

- Komisyondan gelecek talepler doğrultusunda işyerlerinde üyelerimizle ortak toplantılar düzenlenmesi, böylece üye – oda dayanışmasının yerinde, ilgililerin dikkatini de çekecek şekilde gösterilmesi,

hedeflenmektedir.

4.4) İŞSİZ ÜYELERİMİZ

Herhangi bir işi olmayan veya iş değiştirmek isteyen üyelerimiz için önceki dönemlerde bir veri bankası oluşturulmuş, üyelerimizin öz geçmişleri burada saklanmış, iş ilanlarının ağırlıklı bir şekilde şubemize ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Şubemize ulaştırılan iş ilanları, ilgili üyelerimize derhal kısa mesaj ve elektronik posta yolu ile iletilmekte, üyelerimizin işverenlerle iletişimi en kısa sürede sağlanmaktadır. Burada temel sorunlarımızdan olan, geri dönüşlerin olmayışı konusunda da belli zaman aralıklarında üyelerimizle iletişim kurularak güncelleme yapılacaktır. Böylece gereksiz bilgi aktarımlarının da önüne geçilecek, verimlilik esası ile çalışmalarımız yürütülecektir. İnternet üzerinden veri paylaşımı sağlanması için bir veri bankası oluşturulması, üyelerimizin ve inşaat mühendisi arayanların bu veri bankasına rahatça ulaşmalarını ve bilgi girişi yapabilmelerini hedeflemekteyiz.

İşsiz üyelerimizin en önemli bölümü yeni mezunlardan oluşmaktadır. Burada eksiklik, mesleki deneyimin olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede yeni mezunlarımızın mesleki deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Özellikle İŞKUR ile ortak projeler yürütülerek işbaşı eğitim programı gibi programların üyelerimiz tarafından etkin kullanımı sağlanacak, bu çerçevede yeni mezun üyelerimizin daha kolay iş bulmaları sağlanacaktır.

4.5) KADIN ÜYELERİMİZ

Önceki dönemlerdeki deneyimimize dayanarak, kadın üyelerimizin karar alma sürecinde, özellikle komisyon ve kurullarda etkili olmaları, şubemiz etkinliklerine katılımları teşvik edilecektir.

Şubemiz önderliğinde TMMOB İKK bünyesinde oluşturulan TMMOB Trabzon İKK Kadın Komisyonunun çalışmalarına katkı ve destek sürdürülecek, ülke genelinde örnek gösterilen bu yapımızın korunması ve geliştirilmesi için adımlar atılmaya devam edilecektir.

Kadın üyelerimizin oda ile ilişkilerindeki eksik taraflarımızın giderilmesine yönelik adımlar ‘Kadın Komisyonu` oluşumu ile atılmıştır. Gerek şubemizin bu komisyonunda gerekse İKK altında oluşturulan Kadın Komisyonu`nda TMMOB`ye bağlı diğer odaların kadın üyeleri ile yapılan çalışmalara katkı ve etkin katılım sağlanmıştır. Bu sürecin devamlılığının takibi ve kadın üyelerimizden gelecek diğer görüş ve talepler mutlaka değerlendirilecektir.

TMMOB`nin 2 yılda bir gerçekleştirdiği Kadın Kurultayında kabul edilen önergeler doğrultusunda uygulamalar geliştirilip, devamlılık ve takibinin sağlanması için oda merkezimizle işbirliği içerisinde çalışmalar devam ettirilecektir.

Kadın üyelerimizin mesleki alanda yaşadıkları her türlü olumsuzlukları paylaşarak, yanlarında olduğumuzu sürekli vurgulayarak, bu zorlukları bir nebze olsun hafifletmeyi hedefliyoruz.

4.6) ENGELLİ ÜYELERİMİZ

Şube binamızı kullanabilmeleri için, tadilat planında engelli üyelerimize yönelik mevzuata uygun şekilde planlama yapılmıştır. Özel durumları nedeni ile iş imkanları araştırılarak, bu konuda şubemizin desteğini hep yanlarında olacağı kendilerine hissettirilmesi hedeflenmektedir.

4.7) KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI

Kurumsallaşmayı, bir temel prensip olarak gören şubemiz, bu dönemde temsilciliklerimizdeki tüm işleyişi belli bir takvim çerçevesinde personel bazında inceleyerek, yönlendirmeler yapacak, böylece tek tip uygulama yapılması yönünde çok önemli bir adım atılacaktır. Eksik ve hatalı uygulamaların da önüne bu yolla geçilmiş olacaktır.

Temsilciliklerimizde yapılacak kurumsallaşma incelemeleri mutlaka rapor edilerek, bilgi için temsilcilik kurullarımıza gönderilecek, bir sonraki incelemede, önceki aksaklıkların giderilip giderilmediği konusunda bu raporlar referans teşkil edecektir. Kurumsallaşma çalışmalarında uyum sorunu yaşayan birimlerimiz veya personelimiz hakkında gerekli yaptırımlar mutlaka, hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

4.8) YAYIN ÇALIŞMALARI

Basın ve yayın çalışmalarının, meslek içi eğitim faaliyetlerine katkısı, meslektaşlarımızın mesleki konulardaki gelişmelerden haberdar edilmesi ve faaliyetlerimizin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulması vb. konularında çok önemli bir işlev yüklendiği göz önünde bulundurularak örgütlenmesi gözden geçirilerek, gerekli adımların atılması hedeflenmektedir.

Sürekli yayınlarımız;

- Şube Elektronik Bilgi Föyleri: Şubemizce elektronik posta yolu ile etkinliklerimizin, güncel duyurularımızın en kısa sürede üyelerimize ulaştırılmasına yönelik bu çalışma, iki haftada bir pazartesi günleri üyelerimize ulaştırılacaktır. Şu anda elektronik posta adresleri sistemimizde kayıtlı olan 2200 üyemize ulaştırılan bu bilgi föylerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

- Şube Bülteni: Baskı sayısı 2700 adet olup, tüm üyelerimize şubemiz tarafından dağıtılmaktadır. Üyemizle iletişimin önemli bir yolu olan şube bültenimizin düzenli olarak 6 ayda bir yayınlanması planlanmaktadır. Bültenimiz, teknik içeriğin yanında, sosyal, deneyim paylaşımı konularında daha da fazla içeriğe sahip olması için çalışmalar yapılacaktır. Bültende genç İMO`nun etkinliği artırılacaktır.

- Teknik Güç: Oda merkezi tarafından basılmakta ve dağıtımı şubemiz ve birimlerimiz aracılığı ile yapılmaktadır. Bu dönem dağıtım konusunda yeni yollar araştırılacak ve tüm üyelerimize ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

- Teknik Dergi: Geleneksel çizgisi ve oturmuş yapısı devam ettirilmekle beraber, daha geniş bir çevreden katkı alınması, uluslararası tanıtımı için çaba gösterilmesi oda merkezimiz tarafından hedeflenen Teknik Derginin daha fazla sayıda temini sağlanacak, ilgili üyelerimizin talepleri doğrultusunda kendilerine ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- Web sitesi: 2004 yılında kurulan ve o tarihten bu yana meslektaşlarımıza hizmet veren web sitemiz, Internet kullanımının artmasına paralel olarak, meslektaşlarımızın şubemiz etkinliklerini daha sık ve yakından izlemesine olanak tanımaktadır. Şubemize ait hemen her bilgiye kolaylıkla ulaşılmasının sağlanması hedeflenen web sitemizde şubemizin basın açıklamaları, meslek alanımıza ilişkin değerlendirmeler, şubemiz ve Oda etkinlikleri duyurulmakta, mevzuata dair bilgiler, yasalar, yönetmelikler yer almaktadır. Merkezi sistemde oluşturulan web sayfamızın daha hızlı güncellenebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Web sitemizde şubemiz sorumluluk alanında yer alan tüm tarihi mekânların tanıtımı da yapılacaktır. Basit ama işlem kolaylığı sağlayan kısa bilgilere bu sayfadan ulaşım sağlanacaktır.

- Ajanda konusunda; Geleneksel hale gelen İMO Trabzon Şube ajandasının teknik bilgiler kısmı yenilenerek basılmasına ve üyelerimize ulaştırılmasına devam edilecektir. Oda merkezimiz tarafından basımı gerçekleştirilen ajandanın, günlük olarak daha rahat kullanılabilir ve inşaat mühendisinin toplumdaki yerini güçlendirecek şekilde olması için oda merkezinden yeniden tasarımı istenecek ve bunun takibi yapılacaktır.

4.9) BASINLA İLİŞKİLER Şubemizin eksik yanlarından gördüğümüz, basınla ilişkilerimiz yeniden ele alınacak, mesleğimiz, meslektaşımızı ilgilendiren konularda basında daha etkili bir biçimde yer almamız konusunda ciddi adımlar atılacaktır.

Bu konuda ilgili haberlerin takibi, açıklama ve haberlerimizin basına iletilmesi için bir görevlendirme yapılacak, bu yolla daha etkili bir konuma gelmemiz sağlanacaktır. Etkinliklerimize davet konusunda basın, bilgilendirmenin doğrudan tarafımızca yapılması yolu ile şubemizle ilgili haberlere kolayca ulaşmış olacaktır.

Diğer meslek disiplinlerinin alanlarına girmemeye özen göstermeyi, bunun yanında bizim mesleki alanımıza da başkalarının girmesi durumunda da en hızlı şekilde tepki göstermeyi, bu konuda da basından olabildiğince istifade etmeyi hedefliyoruz.

4.10) YENİ ÜYE ÇALIŞMALARI

Şubemiz sorumluluk alanında olup oda üyesi olmayan meslektaşlarımızın üye olması için birebir çalışma yapılacaktır.

4.11) İMO TRABZON ÜYE PROFİLİ VE BEKLENTİLER ÇALIŞMASI

Şubemizin bugün itibarı ile 2700`e yakın üyesi bulunmaktadır. Üye profilimizin, üyemizin odadan beklentilerinin ve güncel iletişimin artırılma yollarının araştırılacağı anket, istatistik ve yapısal analiz içeren bir çalışma yapmayı planlamaktayız. Bu çalışma, gerekli bütçe ayrılarak kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek ve şubemizin ve odamızın gelecek planlaması için önemli bir adım atılmış olacaktır. Üyelerimizin tamamı ile yüz yüze yapılacak bu çalışma sonucu oluşturulacak basılı eser tüm üyelerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırılacaktır.

4.12) İMO TRABZON WEB TV

Şubemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlik video ve sunumlarını da içerecek şekilde, gerçekleştirilecek seminerleri canlı olarak izleme imkanı vermeyi, interaktif katılımı ve internet üzerinden canlı soru-cevap imkanı sunacak bir İMO Trabzon Web TV çalışmasını bu dönem içerisinde yapmayı hedefliyoruz.

4.13) ÜYE ZİYARETLERİ

Yeni işyeri açan, işe başlayan veya herhangi bir atama yolu ile idari görev alan üyelerimize ziyaretler gerçekleştirilecektir.

5) KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Bu dönem şube yönetim kurulumuza katkılarda bulunmak ve yönetim kurulumuzun talep ettiği çalışmaları yapmak üzere, bazıları zorunlu olan aşağıdaki komisyonların oluşturulmasını uygun görmekteyiz.

- Meslek İçi Eğitim Komisyonu

- Afet Hazırlık ve Müdahale Komisyonu

- Demirbaş Tespit Komisyonu

- Sosyal İşler Komisyonu

- Laboratuar Komisyonu

- Tescil, Denetim ve Belgelendirme Komisyonu

- Mesleki Denetim Komisyonu

- Yapı İşletmesi Komisyonu

- Yayın Komisyonu

- Genç Mühendisler Komisyonu

- Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Özlük Hakları ve Sorunları Tespit Komisyonu

- Satın alma Komisyonu

Komisyonların çalışmalarını izlemek, raporlamak ve alınan komisyon kararlarını yönetim kurulumuza iletmek amacı ile bir şube çalışanımız komisyon raportörü olarak görevlendirilecektir. Ayrıca şube yönetim kurulu üyelerimizden en az bir üye de gözlemci olarak komisyonlarda yer alacaktır.

Bu dönem ayrıca yaşadığımız bölgelerin temel sorunlarının tespit edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere konu bazlı çalışma grupları oluşturulacaktır. Planladığımız çalışma grupları, daha sonra ihtiyaç duyulduğunda yenileri de eklenmek üzere aşağıdaki gibidir.

- Vadiler Çalışma Grubu

- Tarihi Bölgelerin Korunması ve Planlanması Çalışma Grubu

- Altyapı Çalışma Grubu

- Şehir Geçişi ve Çevre Yolları, Kent içi Ulaşım Çalışma Grubu

- Hava Ulaşımı Çalışma Grubu

- Demiryolları Çalışma Grubu

- Kentsel Dönüşüm ve Uydu Kentler Çalışma Grubu

- Sahil Dolgu Alanları Çalışma Grubu

- Hidroelektrik Santraller (HES) Çalışma Grubu

Çalışma gruplarının da raportörlüğünü yapması için bir şube yönetim kurulu üyemiz, gözlemci olarak da bir şube yönetim kurulu üyemiz görevlendirilecektir.

6) SOSYAL YÖNÜMÜZÜN VE BU YÖNDEKİ ÜYE İLETİŞİMİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ

Üyelerimizden gelen talepler ve kurulacak sosyal işler komisyonumuzun çalışmaları doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar öncelikli olmak üzere sosyal alanda daha etkili bir üye – oda bağı kurmak amacı ile etkinlikler düzenlenecektir.

- Kuruluş yıldönümümüz olan 19 Aralık`larda iki yılda bir olmak üzere mutlaka yemekli toplantılar düzenlenmesi, bu etkinliklerde "MESLEKTE 25 VE 40 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZE BERAT VE ROZET" takdim edilmesi, bu etkinliğin temsilciliklerimizde de gerçekleştirilmesi için çalışılması,

- Üyelerimizin sosyal alanda da birlikte olabilmelerini sağlamak amacı ile aileleri ile birlikte katılabilecekleri sinema, tiyatro, konser benzeri etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,

 

- Önceki dönemlerde gerçekleştirilen ve üyelerimizin aileleri ile birlikte katılacakları "Yaza Merhaba" buluşmalarının devam ettirilmesi,

- Her üyemizin bir ağacının olmasını istediğimiz ve şehir merkezine yakın bir yerde çevreye karşı duyarlığımızın da bir göstergesi olacağına inandığımız "İMO TRABZON ORMANI" için çalışmalar yapılması,

 

- "MÜHENDİS GÖZÜ İLE KENT" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi, ardından katılan tüm fotoğrafların sergilenmesi, bu fotoğraflardan oluşan İMO Trabzon Masa Takvimi basılması,

- Üyelerimizden gelen tüm sosyal içerikli veya kişisel gelişim (beden dili, diksiyon, beşeri ilişkiler gibi) içerikli kursların belli bir takvime bağlanarak mutlaka düzenlenmeye çalışılması,

- TMMOB bileşenleri ile birlikte sosyal etkinlikler kapsamında oluşturacağımız ortak spor etkinlikleri yapılması,

- Belli aralıklarla sağlıklı yaşam yürüyüşleri,

- Dağcılık alanında çalışan dernekler ile işbirliği yaparak dağ ve yayla yürüyüşleri ve etkinlikleri,

- Spor müsabakalarını (futbol, basketbol, vb.) üyelerimizin birlikte seyretmeleri amacı ile tribün çalışması yapılması,

- Meslek alanımız veya alan dışında seçilecek konuları içeren sergiler düzenlenmesi,

- Sosyal medyanın aktif kullanımı,

- Üyelerimizin ilgisini çeken söyleşi, konser ve benzeri etkinliklere üyelerimizin indirimli katılımını sağlamak amacı ile destekleyici çalışma yapılması,

- Bu dönem en az bir adet yurtdışı gezi programı düzenlenmesi,

- Üyelerimizin takım veya bireysel olarak katılacakları yarışma veya müsabaka organizasyonları düzenlenmesi,

- Üyelerimize yönelik sosyal veya sportif kurslar düzenlenmesi, hedeflenmektedir.

7) ÜYE İNDİRİM SÖZLEŞMELERİ

Üyelerimizin maddi olarak kazançlarını ve bu yolla oda – üye iletişiminin artırılmasını hedefleyerek çalışmalarını yapmakta olduğumuz alışverişte üyelerimize yönelik indirim sağlanması uygulamasına devam edilecek, daha fazla sayıda ve marka değeri büyük işletmeler ile indirim sözleşmesi yapılması sağlanacaktır.

Tüm bu çalışma programında vurgulananların yanı sıra, günün şartlarına göre ihtiyaç duyulan etkinlikler yönetim kurulumuzun kararı ile gerçekleştirilecek, temel bakışımızı bozmadan faaliyetlerimiz şekillenecektir.

Mart 2016

TMMOB

İnşaat Mühendisleri Odası

Trabzon Şubesi

Yönetim Kurulu (2016 – 2018)

Sayfayı Yazdır